Kategoriler: Dualar

Bereket Duası Nedir? Nasıl Okunur?

Birçok insan hayatını bol ve bereketli bir şekilde geçirmek ister. Yaptığı işten iyi kazançlar elde etmek, sofrasında bol yiyecekler görebilmek için bereketli olmayı istemek ise en temel durumlardan biridir. Hal böyle olunca insanlar bolluk içinde bir yaşama ulaşmak adına farklı şeyler denemektedir.Müslümanlar ise bol bereket ve kazanç için genellikle Allah’tan yardım istemektedir. Bunun içinde duanın gücünü başvurulur. 

Halk arasında Karınca Duası olarak da bilinen Bereket Duası, alemlerin Rabbi olan Allah’tan bol ve hayırlı kazanç istemek sıklıkla okunuyor. Maddi açıdan dara düşen ve bu yüzden oluşan sıkıntıların sona ermesini isteyen kişilerin başvurduğu bir dua olan bereket duası, Yüce Mevla’nın huzurundaki niyaz eden en etkili dualardan biri olma özelliğini taşır.

Bununla birlikte borçtan kurtulmak, hayırlı kazançlar elde ederek, evine, sevdiklerine bol rızık götürmek isteyenler de Karınca Duası yani Bereket Duasını okuyarak istedikleri hayırlı hedeflere ulaşmaya çalışırlar. 

Allah, bu duayı okuyana ya da evine  asana bolluk verir, bereket ve helal kazanç nasip eder, iş yerine asanlara ise bereketli müşteri, bol kazanç sağlar. Belayı uzak tutarak bolluk ve bereket için okunan bu dua aynı zamanda kişilerin manevi yönlerini geliştirmeye yarar. 

İşte zor zamanlarını ve yaşadığı sıkıntıları geride bırakıp, bol kazanç ve bol rızık elde etmek isteyenlerin okuması gereken en tesirli Bereket Duası;

Bereket Duası (Karınca Duası) Nasıl Okunur?

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Sadak allah ül azim.”

Bereket Duasının Türkçe meali;

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Mevlam. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.”

Bereket Duası Hangi Zamanlar Okunmalıdır?

Allah katında oldukça faziletli olan Bereket Duasını müminler başları sıkıştığı zamanların dışında, her sabah okuyabilir. Bilhassa yeni bir güne bol ve bereketli bir şekilde başlamak için sabah namazı sonrasında Bereket Duası (Karınca Duası) okumak kişilere bol kazançlar nasip eder. 

Buna ek olarak Bereket Duasını, ev, iş yeri ya da bahçe gibi alanlara da okuyup, asabilirsiniz. Bu sayede Bereket Duasının olduğu alan daha da verimli ve hayırlı olacaktır.

En Güzel Dualar