Kategoriler: Dualar

Cenaze Duası

Cenazeler, hayattaki en üzücü anlardan biri olarak kabul edilir. Cenazelerde ise okunması gereken birçok farklı dua vardır. Cenaze duaları, cenaze namazı, namaz öncesi ve meftanın cinsiyetine göre değişiklik gösterebilir. Cenaze dualarına yönelik tüm bilgileri ise bu yazımızda sizler için bir araya getirdik, hayırlı okumalar. Bununla birlikte, cenazesi olan kişilere güç ve sabır vermek için sabır duası okuyabilirsiniz.

Cenaze Duası Okunuşu

Üçüncü tekbirin getirilmesinden sonra okunması gereken cenaze duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerina ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ . Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’ emne vel-büşrâ vel-kerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Türkçe Meâli

Allahım, canımızı, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğü büyüğü affet, bağışla. Allahım, aramızdan yaşayacakları İslâm için yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran meftaya, kolaylık ve rahatlık ver onun günahlarını bağışla. Bu kişi iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır, eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse sen rahmet ve merhametinle onları affet. Ona, güven, müjde, ikram ve yakınlık ile ihsan et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbim.

Ölen Kişi İçin Okunması Gereken Dua

Bir kişi öldükten sonra öncelikle gözleri kapatılır ardından bir bez ile el ve çenesi bağlanır. Bu esnada ise aşağıdaki duanın okunması gerekmektedir.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâh. Allahümme yessir aleyhi emrehû ve sehhil aleyhi mâ ba‘dehû ve es‘idhu bi likaike vec‘al mâ harece ileyhi hayren mimmâ harece anhü.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ey Allahım! Bu kulunun işini kolaylaştır ve sonrasında güçlük gösterme. Onu, cemalinle mutlu eyle. Gittiği yeri, ayrıldığı yerden daha hayırlı eyle

Peygamber Efendimizin Okuduğu Cenaze Duası

Allâhım! Onu bağışla, ona rahmet et, onu azap ve sıkıntılara karşı koru. Hatalarını affet. Cennetini ona ihsân eyle, kabrini genişlet! Onu su ile, karla ve buzla yıkanmış gibi temiz kıl! Beyaz giysileri kirden temizler gibi onu günahlarından arındır. Ona, kendi evinden daha güzel bir ev, âilesinden daha hayırlı bir âile, hanımından daha hayırlı bir zevce bağışla! Onu Cennete al, kabir ve Cehennem azâbından koru.

Telkin Duası

Cenaze defnedildikten sonra bir kişi ölünün yüzüne karşı durur ve ona ismiyle hitaben “Ey falan!” diye üç kez seslenir ve ardından şu sözleri söyler:

“Üzkür mâ künte aleyhi min şehâdeti en lâ ilâhe illallah…”

“Ey falan! Hayatta iken üzerinde olduğun, benimsediğin şu durumları unutma: Allah’tan başka İlah yoktur ve Muhammed O’nun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir, yeniden diriliş vardır, kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları yeniden diriltecektir. Yine unutma ki, sen Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, peygamber olarak Muhammed’i, imam olarak Kuran’ı, kıble olarak Kâbe’yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuşsun. Rabbim olan Allah’tan başka İlah yoktur, ben ona dayandım, büyük arşın Rabbi de O’dur.”

En Güzel Dualar