Kategoriler: Dualar

Cesaret Duası

Cesaretli olmak, her konuda girişken davranmak en büyük hayallerimizden biri oluyor. Ancak bazen çok istesek bile o cesaretli tavırları gösteremiyoruz Hatta aksine daha çekingen ve korkak bir ruh haline bürünebiliyoruz. Böyle durumları yaşamamak ve cesaret sahibi olabilmek için ise her şeyin mutlak sahibi olan Yüce Allah’a sığınırız. Cesaretli olmak için cesaret duası okumak ya da besleme çekmek en iyi yollardan biri olarak görünür.

Bizde bu yazımızda sizler için cesaret vermesi için okuyabileceğiniz cesaret dualarını ve besmeleleri bir araya getirdik, hayırlı okumalar.

Cesaret Duası Olarak Okunması Gereken Besmele

Cesaret kazanmak için besmele okumak yapılabilecek en değerli şeylerdendir. Aşağıda yer alan besmeleyi her sabah ve akşam 7 defa okumak gerekmektedir.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahillezi, la yedurru, me’asmihi, şey’un fil ardi, ve la fisseme, ve huves-semiul Alim

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

O’nun mübarek ismi ile hareket edildiği vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar veremez. O, her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.

Cesaret İçin Okunması Gereken Sureler

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı surelerde cesaret vermesi için okunabilir. Cesaret sağlaması için ise bu surelerinde günde en az 2 defa okunması gerektiğine inanılır. İşte cesaret için okunması gereken sureler;

İsrâ Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip et. Yüce katından bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!

İhlas Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Nas Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Cesaret Duası Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme aminün min külli şey’in haifün fe biemnike min külli şey’in ve havfi külli şey’in minke amini mimma ve ahzeru inneke ala külli şey’in kadir. Y a settaru stürni! Ya settarü stürni! Bi setrikellezi seterte bihi ala zalike fela aynün terake vela yedün tesılü ileyke ve sallallahü ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ve selleme bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile, Rabbim! Sen her şeyden emin ve salimsin. Her şey Senden korkar. Her şeyden salim ve amin olmanın vesilesiyle ve her şeyin senden korkması vesilesiyle beni, korktuğum her şeyden emin ve cesur kıl. Gerçekte sen korktuğum ve korunduğum her şeyden emin ve salim kıl. Senin kudretin herşeye yeter!

Cesaret Duası Nasıl Okunur?

Cesaret duasının akşamları yatmadan önce okunması tavsiye edebilir. Bununla birlikte, cesaret duası okumadan önce abdest alınmalıdır. Okuyan kişinin ise okurken, tüm kalbini ve duygularını açması ve tamamıyla duaya inanması gerekir, aksi takdirde ise duanın işe yaramayacağına inanılır.

Yukarıdaki besleme, sure ve Cesaret için okunması gereken dua ile günlük hayatta daha cesaret sahibi birine dönüşebilirsiniz.

En Güzel Dualar