Kategoriler: Dualar

Cuma Duası Nedir? Hangi Dualar Okunmalıdır?

İslam alemi için kutsal günlerin başında Cuma günü yer alır. Öyleki birçok Müslüman için Cuma günlerinin bayramdan farkı yoktur. Allah katında da kutsal bir gün olan Cuma için özel olarak ibadet edilir ve dualar okunur. Bilhassa Cuma günleri okunan dualar ile alemlerin rabbi Yüce Allah’tan hayırlısını istemek oldukça önemlidir. Bugünde okunan dualar geri çevrilmesi ve bolluk bereket, dua eden kişiyi bulur.

Bu kutsal günde edilmesi gereken Cuma duası ise yine bugüne özel olarak olmaktadır. Mübarek Cuma günün tüm nimetlerinden faydalanabilmek için Cuma Namazı kılmak dışında okunması gereken dualarda vardır. Biz de bu yazımızda sizler için dilek duası ya da sağlık duası olarak okuyabileceğiniz tüm duaları bir araya getirdik. Hayırlı okumalar.

Cuma Günü Okunması Gereken Dualar

1- Şifa Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli 

Bu hastalığı bizden al Allah’ım, Şifa ver çünkü sen şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç hastalık kalmasın.

2- Bereket Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli 

Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Rabbim. Haramdan beni uzak tut. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

3- Rızık Duası 

“Bismillahirrahmanirrahim, 

Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.

Sadak allah ül azim.”

Bu duanın ise Cuma günü kılınan namazlardan önce ve sonrası okunması gerekmektedir.

Cuma Günü Okunması Gereken Hacet Duaları

Hacet duası okumak Müslümanların, Allah’a, O’ndan istedikleri şeyleri dile getirmelerinin en etkili yollarından biridir. Özellikle Cuma günleri okunan Hacet dualarının geri dönüşü fazlasıyla olur ve müminler, kendileri için en hayırlı olana kavuşur. 

Hacet Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim, 

Allâhümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a‘mâle ehli’l-yakîn ve münâsahate ehli’t-tevbeti ve ‘azme ehli’s-sabrı ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve te‘abbüde ehli’l-verâi ve ‘irfâne ehli’l-‘ilmi hattâ ehâfeke.

Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî ‘an ma‘siyetike hattâ a‘mele bi tâ‘atike ‘amelen estehikku bihi rızâke ve hattâ ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ etevekkele ‘aleyke, fî’l-umûri husne zannin bike sübhâne hâlikin nûr.

Sadak allah ül azim.”

Hacet Duası – Türkçe Meâli

Ey Yüce Rabbim, hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amelini, tevbe ehlinin nasîhatını, sabır ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin istediğini, takvâ ehlinin kulluğunu, ilim ehlinin irfânını Yalnızca senden isterim. Onlar gibi Senden korkmak isterim.

Yücek Allah’ım, Sana isyân etmekten beni engelleyecek bir korkuyu sadece Senden istiyorum. Senin rızânı hak edecek şekilde Sana itâat etmeyi ve Senden korkarak ciddî tevbe etmeyi istiyorum. Sana her işimde tevekkül edebileceğim şekilde, Sana hâlisâne muhabbet sâhibi olmamı nasîb eyle. Sana hüsn-i zân sâhibi olmamı nasîb et. Ey Nûr’u yoktan var eden Allâh’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Okunması Gereken Diğer Hacet Duaları

İnanışa göre aşağıdaki hacet duaları da en faziletli dualar arasında yer almaktadır. 

  • Tutulan tüm dileklerin kabul olması için Cuma günleri 100 defa “Ya Allah” diye zikir çekilmesi gerekir.
  • Dert ve sıkıntıdan kurtulmak için ise Müslümanların, Cuma günü, 200 defa Cuma günü “İlahe İllalahül Melikül Hakkul Mübin” zikrini çekmelidir. 
  • Sevdiğiniz kişiye kavuşmak için ise Cumaları, “Ya Veliyyü Ya Allah” zikrini çekmesi yeterlidir. 
  • Cuma Namazını kıldıktan sonra ise 100 defa “Ya Gafur” zikrini çekmek ise kişiye şifa verir ve onu hastalıklardan korur.

Cuma Günü Kuran-ı Kerim’de de Kutsal Mıdır?

Cuma gününe yönelik Kuran’da birçok farklı ayet ve sure vardır. Hatta surelerden birinin adı Cuma Suresidir. Cuma suresinde Müslümanlar için Cuma namazı böyle buyrulmuştur, 

“Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’da, verdiği Cuma hutbelerinde, bugünün ne kadar kutsal ve önemli olduğunu sıklıkla belirtmiştir.

En Güzel Dualar