Kategoriler: Dualar

Gece Duası

Günün her saatinde Müslümanlar dua ederek Allah’a ibadet ediyor ve kalplerini yalnızca O’na açıyorlar. Günün her diliminde birbirinden farklı dua edilir. Akşam vaktinden sonra uyumaya yakın olan o zaman diliminde ise Gece Duası ya da Gece Duaları edilir. Gece duaları, tıpkı huzur duasını okuduktan sonra olduğu gibi rahatlama hissi yaratır. Uykuya dalmadan önce Allah’a şükretmeyi sağlayacak olan Gece Dualarını ise bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Aşağıdaki duaları okuyarak, huzurlu bir gece geçirebilir ve rahatlıkla uykuya dalabilirsiniz, Allah kabul etsin.

Gece Duası Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah’ım, kendimi yalnızca sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi Senden istedim. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım, Sana karşı yine Senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

Peygamber Efendimizin Okuduğu Gece Duaları

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V), Fatiha suresi ile birlikte birkaç sureyi daha gece duası olarak okurdu. Peygamber Efendimizin okuduğu gece duaları;

Fatiha Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin.İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în.İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim.Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapkınların değil.

Kâfirûn Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

De ki: Ey kâfirler, tapmam o taptıklarınıza! siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana!

Peygamber Efendimizin Okuduğu Diğer Gece Duaları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) yukarıdaki sureler ile birlikte aşağıda yer alan iki duanında okunması tavsiye etmiştir.

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve lâ Külli Şey’in Kadîr”

“La havle velâ kuvvete illâ Billah”

Bu iki dua okunduktan sonra 33 kere “Elhamdülillah” ve “Sübhanallah” demek Müslümanlar, daha rahat hissedecek.

En Güzel Dualar