Kategoriler: Dualar

Hacet Duası: Dileklerin Gerçek Olması İçin

Müslümanlar, her şeyin en iyisini ve hayırlısını Yüce Allah’tan beklerler. Özellikle hayatta istedikleri şeylerin gerçekleşmesi için tuttukları dilek ya da istekler bunların başında geliyor. Alemlerin Rabbi olan Allah’tan beklenen dilek ve isteklere ise hacet adı verilir. Dileklerin, isteklerin ve arzuların gerçek olmasını Allah’tan isterken okunan dua ise hacet duası oluyor. 

Hacet Duası, islam aleminde en sık okunan duaların başında yer alıyor. İçten ve temiz bir kalp ile okunan Hacet Duasının Yüce Mevla’dan istenen şeylerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını sağladığına inanılır. Hacet duası okuyan Müslümanların ise Allah’tan istedikleri şeyleri farklı olabiliyor. Kimileri hayırlı bir eş bulabilmek adına kısmet duası gibi okurken kimi de kem gözlerden ve kıskançlıktan korunmak adına nazar duası niyetine hacet duasını okuyabiliyor. 

Biz de bu yazımızda sizler için hacet duası hakkında bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getirdik. Böylece istekleriniz, hayallerinizin gerçekleşmesi için Allah’tan yardım isteyebilir ve onun yüce cömertliğine sığınabilirsiniz. 

Hacet Duası Nasıl Okunur?

Hacet duasını okumak isteyenler duayı okumaya başlamadan önce 4 rekat olan Nafile namazını kılmalarını gerekir. Namaz bittikten sonra ise kişi hacet duasını okuyabilir. Temiz bir kalp ile okunan hacet duasının daha faziletli olduğuna inanılır. Bununla birlikte Hacet duası sonrasında fatiha ya da ayetel kürsi duası gibi bir duanın daha okunması gerekir. 

Hacet Duası Hangi Zamanlarda Okunur?

Hacet duasını okumak için belirli bir zamana ihtiyaç yoktur. Zorda kalma durumunda ya da çok istenilen birşey için nafile namazı kılınır ve hemen ardından hacet duası okunabilir. 

Hacet Duası Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.

Sadak allah ül azim.”

Hacet Duası Türkçe Meali

“Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi yalnızca Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gideremediği hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma.”

Büyük Hacet Duası

Dileklerin gerçek olması için okunan bir diğer hacet duası ise büyük hacet duası olarak bilinir. Büyük hacet duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a‘mâle ehli’l-yakîn ve münâsahate ehli’t-tevbeti ve ‘azme ehli’s-sabrı ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve te‘abbüde ehli’l-verâi ve ‘irfâne ehli’l-‘ilmi hattâ ehâfeke. Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî ‘an ma‘siyetike hattâ a‘mele bi tâ‘atike ‘amelen estehikku bihi rızâke ve hattâ ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ etevekkele ‘aleyke, fî’l-umûri husne zannin bike sübhâne hâlikin nûr.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ey Allâhım, hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amelini, tevbe ehlinin nasîhatını, sabır ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin istediğini, takvâ ehlinin kulluğunu, ilim ehlinin irfânını Senden istiyorum. Onlar gibi Senden korkmak istiyorum. Allâhım, Sana isyân etmekten beni engelleyecek bir korkuyu Senden istiyorum. Senin rızânı hak edecek şekilde Sana itâat etmeyi ve Senden korkarak ciddî tevbe etmeyi istiyorum. Sana her işimde tevekkül edebileceğim şekilde, Sana hâlisâne muhabbet sâhibi olmamı nasîb eyle. Sana hüsn-i zân sâhibi olmamı nasîb et. Ey Nûr’u yoktan var eden Allâh’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

En Güzel Dualar