Kategoriler: Dualar

Hızır Duası

Hızır aleyhisselâm Hz. Mûsâ zamanında yaşamış olan, kendisinine ilahi bilgi ve hikmet öğretilmiş kişi olarak bilinir. Arapça Hadr ve Hıdr olarak bilinen Hızır aleyhisselâm, Türkçe’de Hızır ve Hıdır isimleriyle kullanılır. Dara düşenlerin yardımcısı olan Hızır aleyhisselâm, Müslümanlar için oldukça önemli biridir. Ulaştığı hikmetlerin ve sırların duası olan Hızır duası ise en sık okunan dualardan biridir.

Biz de bu yazımızda sizler için hızır duasını hazırladık. Sevdiğine kavuşma duası ya da hacet duası olarak da okunabilecek olan hızır duası hakkında tüm bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Hızır (A.S) Duası Kaç Defa Okunmalıdır?

Hızır duası, Hz.Hızır Aleyhisselâm’a ait olan birçok sırrı kapsar. Hızır duasını okumak için ise belli bir sayı ya da özel bir gün yoktur. Ancak İslam alimleri duanın, gün içinde 3-5-7-21 gibi tek sayılar kadar okunmasını tavsiye eder. Hızır duası için Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın da birçok ismi geçmektedir, bu nedenle duayı okurken abdest alınmasında fayda var.

Hızır Duasının Sırları

  • Hızır duasını devamlı okuyanların zihnine Allah, zihin gücü ve anlayış kabiliyeti verir.
  • Hızır duasını düzenli okuyan kimseler Allah’ın birçok lütfuna nail olabilirler.
  • Hızır duasında Allah’ın isimleri yer aldığı için okuyanlar Allah’ın tecellilerine vakıf hale gelirler.
  • Hızır duasını düzenli okuyanların istekleri gerçekleşir ve muratlarına ererler.

Hızır Duası Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

La ilahe illallahul hayyul Kayyum* La ilahe illallahul bakıd Deymum* La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh* La ilahe illallahul evvelul Ahir* La ilahe illallahuz zahirul Batın* La ilahe illallahul azizul Cebbar* La ilahe illallahul hakimul Gaffar* La ilahe illallahus semiy’ul Basiyr* La ilahe illallahul latiyful HabirLa ilahe illallahul ğafuruş Şekur* La ilahe illallahul vehhabul Kadir* La ilahe illallahul halimul Alim* La ilahe illallahul cevadul Kerim* La ilahe illallahul berrur Rahiym* La ilahe illallahul azizul Hakiym* La ilahe illallahul hafidur Rafiu* La ilahe illallahul hafiyzul Muğniy* La ilahe illallahul kerimul Mu’tıy* La ilahe illallahul kaimuz Zekiyy* La f ilahe illallahul aliyyul Behiyy* La ilahe illallahuş şehidur Rakıyb* La ilahe illallahul karibul Mucib* La ilahe illallahul fettahul Aliym* La ilahe illallahul vekiylur Razzak* La ilahe illallahul mutekebbirul Halık*La ilahe illallahul evvelu min Aded* La ilahe illallahul bakıy bi ğayrı Meded* La ilahe illallahul vedudul Meciyd* La ilahe illallahul mubdiul Muiyd* La ilahe illallahul fe’alu lima Yurid* La ilahe illallahul melikul Varis* La ilahe illallahul bakıl Bais* La f ilahe illallahul bariul Musavvir* La ilahe illallahul latiyful Mudeb bir* La ilahe illallahus seyyidud Deyyan* La ilahe illallahul hannanul Mennan* La ilahe illallahu zul fadli vel İhsan* La ilahe illallahul hadil
Kaviyy* La ilahe illallahu zul ahdil Vefiyy* La ilahe illallahul hakkul Mubin* La ilahe illallahut tevvabul Muiyn* La ilahe illallahul kebiru zul in’amı vel ıhsani vel Celal* La ilahe illallahu zul kerami vel İfdal* La ilahe illallahul ferdus Samed* La ilahe illallahu leyse lehu sahibeten ve f la Veleda* La ilahe illallahul basitul Be diy’u* La ilahe illallahu zul hisabis Seriy’ı* La ilahe illallahul vasiu zul Ihsan* La ilahe illallahus selamul . Mü’min* La ilahe illallahul kefiylul Muheymin* La ilahe illallahul hakimul Kerim* Lâ ilahe illallahu rabbus semavati vel erdı ve rabbul arşil Azıym* Ve sallellahu ala seyyidinâ ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer Rahımiyn

Sadak allah ül azim.”

En Güzel Dualar