Kategoriler: Dualar

Huzur Duası

Huzurlu bir yaşama sahip olmak, dert ve sıkıntılardan uzak durmak, hemen hemen her insanın ortak arzularından biridir. Özel ve iş hayatında olumsuzluklar yaşamadan, huzur bulmak için ise farklı farklı yollar denenmektedir. Huzur bulmak için ise tıpkı her konuda olduğu gibi yine Alemlerin Rabbi olan Allah’tan yardım ister, O’na sığınırız. O’na sığınmak ve huzur bulmak için ise yapılabilecek şeylerin başında huzur duası okumak yer alıyor.

Ancak okunması gereken doğru huzur duası, konudan konuya farklılık gösterebilir. Örneğin, evlilik hayatında huzur bulmak için okunması gereken huzur duası ile iç sıkıntısı için okunması gereken huzur duaları farklıdır. Bizde bu yazımızda sizler için İslam alimlerinin, önerdiği ve en sık okunan huzur dualarını bir araya getirdik. Hayırlı okumalar.

Pişmanlık Durumunda Okunması Gereken Huzur Duası

Geçmişte yapılan bir şeyden dolayı duyduğunuz pişmanlık eğer sizi rahatsız ediyor ve hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor ise okumanız gereken huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

La ilahe İlla ente subhaneke inni küntü minez zalimin.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Senden başka Râb yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum.

İç Sıkıntı İçin Okunması Gereken Huzur Duası

Eğer sürekli içinizde bir sıkıntı hissi var ve şeytan sürekli size vesvese veriyor ise vesvese duası ile birlikte okumanız gereken huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme rahmeteke ercü fela tekilin ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şeni küllehu la ilahe illa ente.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allahım! Senden rahmetini diliyorum.Göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman kadar bile beni kendi nefsime bırakma.

İş Yerinde Sıkıntı Yaşayanlar İçin Huzur Duası

Çalıştığınız yerde veya ticari işletmenizde sıkıntı yaşıyor ve bu durumda huzurunuzu bozuyorsa, bu sorunlardan kurtulmak, işlerinizin yoluna girmesi için okuyabileceğiniz huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme razzıni bigazaike ve barik li fima kudira li hatta la ühıbbe tacile ma ahharte vela tehira ma accelte.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah’ım malımı mülkümü, nefsimi ve dinimi sana emanet ettim. Vereceğin hükme beni razı kıl.

Huzurlu Aile Duası

Zaman zaman aileler içerisinde maddi ve manevi sıkıntılar olabilir. Sıkıntılı, zor günleri aşmaya yardımcı olacak huzurlu aile duasını okuyabilirsiniz.

“Bismillahirrahmanirrahim,

La ilahe illallahül Azimül Halim. La İlahe illallahü Rabbül Arşil Azim. La İlahe İllallahü Rabbüs semavati ve Rabbül arşil kerim.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Azamet ve vakar sahibi ALLAH tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.

Çaresiz Kalınan Durumlarda Okunacak Huzur Duası

Çaresiz kalınan durumda içimize işleyen o huzursuzluk hissinden arınmak için okunması gereken huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ya Hayyü, ya Kayyumü bi Rahmetike esteğisü.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Rabbim!

Nefse Yenilmemek İçin Okunması Gereken Huzur Duası

Nefsimize hakim olmakta zorlandığımız zamanlarda hissedilen o huzursuzluk hissini yatıştırmak için okunması gereken huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme atina fid dünya haseneten ve fill ahireti haseneten ve kına azaben nar.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Kötülükten Korunmak İçin Okunması Gereken Huzur Duası

Başımıza gelen kötülükler ya da belalar, huzurumuzu en fazla kaçıran şeylerin başında geliyor. Bu tarz durumlarda huzurumuzu korumak ve dert ve kedere boğulmamak için ise okunması gereken huzur duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Euzü bikelimatil lahit tammeti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemazatiş şeyatıyni ve en yahdurun.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına sığınırım.

Her Gün Okunması Gereken Huzur Duası

İbni Sünni’nin okuduğu huzur duasını her sabah ve akşam 7 defa okuyan kişi ahiret ve dünya sıkıntılarından kurtulur.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.

Sadak allah ül azim.”

Huzur Duası Olarak Okunabilecek Sureler

Sıkıntılı durumlarda dua ile birlikte okuyacağınız bazı surelerde, sıkıntılarınızı hafifletmeye yardımcı olur. İşte Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de sıkıntı duası olarak okuyabileceğiniz sureler;

İhlas Suresi

Eğer içsel sıkıntılarınız var ve huzurlu hissetmiyorsanız ihlas suresini günde 7 defa okumanız gerekmektedir.

“Bismillahirrahmanirrahim,

1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Sadak allah ül azim.”

Kehf Suresi

Kehf Suresinin, 10.ayetini her sabah ve akşam okumak kalbinizi ve ruhunuza huzur verecektir.

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.

Sadak allah ül azim.”

Fatiha Suresi

Her dert ve sıkıntıda okunması gereken Fatiha Suresini, huzur duası olarak okunabilen surelerdendir. Fatiha Suresini her gün okumanız gerekir.

“Bismillahirrahmanirrahim,

1- Elhamdulillâhi rabbil’alemin
2- Errahmânir’rahim
3- Mâliki yevmiddin
4- İyyâke na’budu
5- ve iyyâke neste’în
6- ihdinessirâtal mustakîm
7- Sirâtallezine en’amte aleyhim
8- ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Sadak allah ül azim.”

İnşirah Suresi

Sağlık duası olarak da okunan ve zor durumlarda insanların huzurlu olmasını sağlayan İnşirah suresini, müminler darda olduklarını hissettikleri zaman okumalıdır.

“Bismillahirrahmanirrahim,

1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa’na leke zikreke
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnne me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- ila rabbike ferğab

Sadak allah ül azim.”

En Güzel Dualar