Kategoriler: Dualar

İman Duası

İman Duası Bir müslüman, Allahü teâlânın emirlerinden birine bile uymak istemezse, yani beğenmez, vazife olduğuna önem vermez ise, hafif görürse, imanı gider, mürted olur. Namaz kılmıyorsam, içki içiyorsam ne çıkar, sen kalbe bak, kalbim temiz demek veya önce ekmek parası ve herkese iyilik, sonra namaz gibi beylik sözler, emirlerin bir kısmını beğenip bir kısmını beğenmemek ve yüce Allah’ı sorgulamaktır. Bu ise küfürdür. Her müslüman bu inceliğe dikkat etmelidir. Emre uymamak ile emre uymak istememek başkadır.

Helal-haram ayırmayan, farzı yapmaya, haramdan kaçınmaya önem vermeyen kişiler mürted olur. Cahillerin de bildiği ve söz birliği ile bildirilmiş olan bir inancı veya bir işi inkâr eden, kâfir ve mürted olacağı için, la ilahe illallah dese ve her ibadeti yapsa ve her günahtan da sakınsa, buna ehl-i kıble denmez. Müşrik, mürted ve dinsizin kestiği hayvan leş olur, yenmez. Mürtedin hiçbir ibadeti sahih olmaz.

İman Duası Nasıl Okunur? İman Duası Ne Zaman Okunmalı?

“Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.”

Sabah ve akşam okumalıdır.

“Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh”

Bu duayı sabah namazından ve sabah duasından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi.

“Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.”

Duası ise kalpte imanla ölmek için her zaman okunmalıdır.

Şirke Karşı İman Duası

Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.

İman Duası Türkçe Meâli

Allah’ım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum şirk ve hatalarımın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) sadece sen bilirsin.

İmanlı Ölme Duası

Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh

Tecdid-i İman Duası Okunuşu

mentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh

Peygamber Efendimizin Okuduğu İman Duası

Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik

Türkçe Meâli

Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni dîninden döndürme, ayırma!

Tecdid-i Nikah Duası (İman ve Nikah Tazeleme) Duası

Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah.

Türkçe Meâli

Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum

En Güzel Dualar