Kategoriler: Dualar

İsmi Azam Duası Nedir? Nasıl Okunur?

İsmi azam duası, İslam aleminde ismi en fazla zikredilen dualar arasında bulunur. İsmi Azam için Allah’ın en büyük ismi olarak tabir edilir. Alemlerin Rabbi, Yüce Mevla’da “Duanız olmasa ne öneminiz var” diye buyurur. Bununla birlikte, birçok İslam alemi de İsmi Azam duasını okumanın çok önemli olduğunu dile getirmektedir. 

İstediğimiz şeyler için ettiğimiz duaların kabulüne yönelik önemli bir dua olarak görülen İsmi Azam Duasının oldukça tesirli olduğuna inanılır. Bilhassa dilek duası olarak da bilinen İsmi Azam duası, dileklerin gerçekleşmesi konusunda Yüce Mevladan yardım istemek için okunur. 

Biz de bu yazımızda sizler için dileklerin gerçek olmasını sağlayan ve en faziletli dualardan biri olarak kabul edilen İsmi Azam Duası hakkında bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik. İşte İsmi Azam Duası hakkında her şey;

İsmi Azam Duası Okunmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?

İsmi Azam duasını okumaya başlamadan önce kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu detaylara dikkat edip duayı okumak çok daha hayırlı olacaktır. İsmi Azam Duası okumadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Duayı okumadan önce mutlaka abdest alınmalıdır.
  • Fatiha, Nas ve Felak Sureleri de okunmalıdır. 
  • Bununla birlikte İsmi Azam Duasını okumadan önce kişilerin 2 kez Ayetel Kürsi Duasını da okuması gerekmektedir.
  • Duayı okumaya başlamadan önce ise niyetlenmek gerekir. 

İsmi Azam Duasının Faziletleri

Müslümanların sıklıkla okuduğu İsmi Azam Duasının faziletleri ise saymakla bitmez. Fazlasıyla etkili olan İsmi Azam duasının faziletleri ise;

  • İsmi Azam duası yiyeceklerine üzerine okunduktan sonra bir kişiye yedirilir ise o kişi okuyana karşı muhabbet beslemeye başlar
  • İsmi Azam Duasını düşmanlarının yanında okuyan kişiler, düşmanlarına karşı galip gelir ve onlardan hayır görür.
  • Bu duayı bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı yöneticinin öfkesi diner ve kendisi hakkındaki cezayı kaldırır.
  • İsmi Azam Duası, bir askeri sancak üzerine okunursa o birlik bozguna uğramaz. 
  • Kılınan her namazdan sonra bu İsm-i Âzam‘ı 111 kere okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açıp, mülk ve melekûtü tanıtı
  • İsmi Azam duasının bir kağıda yazıp bir mekânıngiriş  kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besleyebilir. Bununla birlikte özel olarak muhabbet beslemek istediği kişinin de adını yazabilir. 

İsmi Azam Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme inni eseluke’l-hamdu la ilahe illa ente’l-mennanu ya hannanu ya mennanu ya bedia’s-semavati ve’l-erdı ya zel celali vel ikram.Ya Hayyu Ya Kayyum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z-zalimin. Allahumme inni eseluke bi enni eşhedu enneke entellahu la ilahe illa ente’l-ehadu’s-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekunlehu kufuven ehad. Elif Lam Mim Allahu la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum.ve ilahukum ilahun vahıdun la ilahe illa huve’r-rahmanur-rahim ya zel celali vel ikram ya erhame’r-rahimin. Allahumme inni eseluke bi enneke entellahu la ilahe illa ente’l-vahidu’l ehadu’l-ferdu’s samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh,lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir, la ilahe illallahu ve la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi eseluke bismike’l-eazzu’l-ecellu’l-ekramu. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh,lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir. Elhamdulillahi subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyil-azim.

Sadak allah ül azim.”

İsmi Azam Duası – Türkçe Meali

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir O. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulüdür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

En Güzel Dualar