Kategoriler: Dualar

İstihare Duası Nedir?

İstihare, en basit anlamıyla, bir konu ya da girişilecek yeni bir işin hayırlı olup olmadığını görülecek rüyadan anlamak istediğyle ve niyetiyle, abdest alıp dua ettikten sonra yatıp uyuma durumuna denir. 

Bir konu hakkında önceden bilgi sahip olmak insanların için çok önemli olduğundan, istihare yatmak, Müslümanlar arasında sıklıkla görülen bir durumdur. Ancak istihareye yatmadan önce uyulması gereken bazı durumlar söz konusu. Biz de bu yazımızda sizler için istihareye yatma konusunda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik. 

İstihareye Yatmadan Önce Yapılması Gerekenler

İstiharenin en temel şartlarından birisini niyet oluşturuyor. İstihareye yatmadan önce kişinin mutlaka rüyada görmek istediği şeye niyetlenmesi gerek. Niyetlendiği şeyin hayırlı olup olmadığını görmek ise tamamen yüce Allah’a kalmıştır. Niyet etmek dışında ise istihare için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’ın söylediklerini yapmak gerekmektedir. Buna göre;

 • 2 Rekatlık istihare namazı kılınmalıdır
 • İstihare duasının okunmalıdır. 
 • Kıbleye doğru uyunmalıdır. 

İstihare Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.

Sadak allah ül azim.”

İstihare Duası Türkçe Meâli

Yüce Allahım, Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana söylemeni, kudretinle bana güç vermeni diliyorum. Senin büyük kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin gücün herşeye yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Rabbim,Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle,  eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzak tut ve hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni mutlu eyle.

Hangi Durumlar İçin İstihareye Yatılır

Önemli bir işin arifesindeyken istihare yatmak, büyük din alimlerince tavsiye edilir. İstihare ile birçok durumun sonucunu öğrenmek ve durumun neticesinde olabilecek kötülüklerden korunabilmek mümkündür. İstihareye yatılması tavsiye edilen durumlar ise;

 • Evlilik kararı öncesinde
 • Ev ya da başka bir mülk satın almadan önce
 • İş kurmadan önce
 • Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için
 • Yeni bir işe başlarken
 • Önemli bir yolculuk yapmadan önce

Kişiler istihareye yatarak, o konunun hayırlı olup olmadığı konusunda yüce Allah’a danışabilir ve O’nun rahmetine sığınabilir. 

İstihareye Yatarken Nelere Dikkat Edilmeli

İstihareye yatmadan önce kişilerin mutlaka dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu noktalara dikkat edilmesi durumunda, niyetlenilen konu hakkında kişiler daha iyi bir bilgi edinebilir ve konunun hayırlı olup olmadığına yönelik rüyayı görebilirler. İstihareye yatanların dikkat etmesi gereken hususlar ise;

 • İstiharenin 7 gün üst üste yapılması gerekir.
 • İstihareye yatmadan önce mutlaka abdest alın. İstihareye başladığınız gün ise gusül abdesti almanızda fayda var. 
 • Başınız kıbleye doğru dönük olmalı, ayaklarınızın ise tam tersi olması gerekir. 
 • İstihare için abdest aldıktan sonra ev halkı da dahil olmak üzere hiç kimse ile konuşulmaması gerekir. 
 • İstihareye yatacak kişinin oda içerisinde tek olması gerekmektedir. 
 • İstihareye yatılacak olan odadaki tüm resim ve fotoğraflar kaldırılmalıdır.

Görülen Rüyanın Hayırlı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

İstihareye yattıktan sonra niyetlenilen konu için görülen rüyayı doğru yorumlamak da oldukça önemlidir. Eğer rüyada görülen renkler beyaz ya da açık renk ağırlık ise niyet edilen şeyin hayırlı olduğu anlamına yorulur. Eğer tam tersi renkler olan siyah ya da onun tonları rüyanızda hakim ise o işten hayır gelmeyeceği anlamı çıkarılır. 

Elbette istihareye 7 gün boyunca yatıldığı için her gün farklı renkler görülebilir ya da bu renkler birbirine karışabilir. Böyle bir durumda ise en fazla görülen renge göre konu hakkında bir yorum yapılabilmesi mümkündür

İstihare Farz Mı?

İstihareye yatmak, İslamın şartları arasında yer almaz. Yani farz değildir. Ancak Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bir işe başlamadan önce istihareye yatarmış. Bu nedenden ötürü, istihareye yatmak ya da istihare namazı kılmak müslümanlar için sünnettir. 

En Güzel Dualar