Kategoriler: Dualar

Korku Duası: Belaya ve Tehlikeye Karşı

Korku duygusu hayatımızda bizi en fazla tedirgin eden, huzurumuzu kaçıran duygulardan biri olarak bilinir. Öyle ki bazen duyduğumuz korku yüzünden uykularımız kaçabilir ya da günlük hayatımız sekteye uğrayabilir. Korkuların kaynağı ise değişkenlik gösterebilir. Bazı insanların korkuları doğuştan gelirken bazıları yaşadıkları travmalar sonrasında korkulara sahip olur. Ancak korku nasıl ortaya çıkarsa çıksın, onu yenmek ve rahatlamak adına birçok farklı yol denenebiliyor. 

Korkuları yenmek için en fazla tercih edilen yol yüce Allah’ın hikmetine sığınıp ondan yardım istemek oluyor. Müslümanların birçoğu korku duası ederek, Allah’tan yardım istiyor ve korkularını yenmeyi diliyor. Kalpten, inanarak korku duası edildiği zaman ise sıkıntılar ve korkuları yenmek çok daha kolay olabiliyor. 

Biz de bu yazımızda sizler için en faziletli dualardan biri olan korku duasını yazdık. Hem Arapçasını hem de Türkçesini bulabileceğiniz korku duası ile korkularınızı yenebilir ve daha huzurlu olabilirsiniz. 

Korku Duası Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim. Ve neûzü bike min şurûrihim.

Sadak allah ül azim.”

Korku Duası Türkçe Meâli

Allah’ım, onların yüreklerine korku sal, bizi onların şerrinden koru. 

Bu korku duasını özellikle birinden ya da bir olaydan korktuğunuz zamanlarda okunmanız tavsiye edilir. Özellikle düşmanlarınıza ya da sizi karşı kötü bir şey yapacağından şüphelendiğiniz kişilere karşı bu duayı okumak onları çaresiz kılacak ve sizi koruyacaktır. 

Rahat Uyumak İçin Edilen Korku Duası

Geceleri korku yüzünden rahat uyuyamıyor, uykunuz kaçıyor ise İmam-ı Rabbani Hazretlerinin okuduğu korku duasını her gece yatmadan önce 3 defa okumanız gerekir. Böylece her türlü kötü şer ve beladan uzak kalabilir, kalbiniz huzur ile dolarak, mutlu bir uyku çekebilirsiniz. 

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Sadak allah ül azim.”

Fitne ve Belaya Karşı Okunacak Korku Duası

Fitnecilere ve belaya karşı korku duyuyorsanız ise aşağıdaki korku duasını okumanız tavsiye edilir. Yüce Allah’tan yardım isteyerek, fitnecilerin ellerini kollarını bağlayıp, onların çabasını boşa çıkarabilirsiniz. İşte fitnecilere ve belaya karşı okunması gereken korku duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Sadak allah ül azim.”

Bu korku duasını ise kişilerin her vakit namazından sonra 3 defa okuması gerekmektedir.

Tehlikeye Karşı Okunması Gereken Korku Duası

Tehlikeli bir durumda kalınca duyulan korkuyu yenmek ve durumdan kurtulabilmek adına okuyacağınız korku duası ile tehlikeli durumlara düşmekten veya tehlikeden kurtulabilirsiniz. 

“Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah külli ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllihi biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

Sadak allah ül azim.”

Bu duayı ise her gün en az 3 defa okumak gerekir.

Çocuklar için Korku Duası

Çevremizde korku duygusunu en fazla hisseden ve bu yüzden de sıkıntı çeken kişilerin başında çocuklar geliyor. Korkan çocuğa okunması gereken duayı aşağıda bulabilirsiniz. Bu korku duası sayesinde çocuklar gün boyu daha huzurlu ve rahat olacağı gibi geceleri de daha rahat uyuyacaklar.

Çocuklar için korku duası

Çocuklar için Korku Duası Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Euzü bikelimatillahit tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi min hemazatiş şeyatini ve en yahdurun.

Sadak allah ül azim.”

Çocuklar için Korku Duası Türkçe Meali

Yüce Allah’ım gazabından, Yüce Allah’ım cezandan, kulların şerrinden, kötülüklerinden ve şeytanın çarpmasından Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Yüce Rabb’im bana gelmelerine karşı yalnızca sana sığınırım.

En Güzel Dualar