Kategoriler: Dualar

Muhabbet Duası

İnsanların en büyük ihtiyaçlarının başında sevdikleriyle hoş gönül sohbeti yapıp, muhabbet etmek geliyor. Muhabbet etmek hiç şüphesiz aşkın ve güzel duyguların başlangıcı olarak tanımlanır. Ancak sevdiğimiz insanla ya da insanlarla muhabbet edebilmek, onlarla güzel bir iletişim kurabilmek her zaman kolay olmayabiliyor. Böyle durumlarda ise Allah’a sığınıp, ondan yardım isteriz. Muhabbet duası ise tam olarak bu durumda işimize yarar.

Muhabbet duası okuyarak, sevdiğimiz insanla ya da konuşmak istediğimiz insan ile muhabbet kurabiliriz. Muhabbet için dua okumak her ne kadar etkili bir yol olsa da duayı bir şekilde ve samimiyetle okumakta oldukça önemlidir. Bu yazımızda sizler için muhabbet duasına yönelik tüm bilgileri bir araya getirdik, hayırlı okumalar.

Muhabbet Duası Nasıl Okunmalı?

Muhabbet duasının daha teserli olabilmesi için abdestli bir şekilde okunması gerektiğine inanılır. Bununla birlikte, duanın okunduğu gününde oldukça önemli olduğu bilinir. Muhabbet duası okumaya başladığınız günün Cuma ya da Pazar sabahı olması gerekir. Duayı ise 1 ay boyunca muhabbet etmek istenilen kişi niyet edilerek okunmalıdır.

Muhabbet Duası Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Vecealna min beyni eydiyhim sedden vemin halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

Muhabbet Duası Olarak Okunabilecek Sureler

Muhabbet duasına ek olarak aşağıda yer alan sureleride okuyabilirsiniz. Muhabbet duası kadar etkili olduğuna inanılan bu surelerde sevdikleriniz ile konuşma imkanı bulmanızı sağlayacaktır.

Fatiha Suresi

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilk sure olma özelliğini taşıyan Fatiha Suresi, muhabbet duası olarak okuyabileceğiniz surelerden biridir. Fatiha Suresi;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola,kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapkınların değil.

İnşirah Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. ila rabbike ferğab

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

En Güzel Dualar