Kategoriler: Dualar

Nazara Karşı En Etkili Dua: Nazar Duası

Çevremizdeki insanlar bazı zamanlarda üzerimizde kötü bir etki yaratabilir ya da kötü bir enerji bırakabilir. Özellikle de güzel bir durumun sonrasında, gözü kaldı ifadesiyle anılan durum, genel olarak nazar değmesi olarak bilinir. Nazar değmesi, bilhassa kişilerin maneviyatını olumsuz olarak etkileyen en temel faktörlerden biri. Başımıza gelen kötü şeyler ya da her şey iyi giderken bir anda olumsuzlukların yaşanmasını çoğu kez çevremizdeki insanların kıskançlığına ya da aşırı beğenmesi sonucunda oluşan nazara bağlarız.

Halk arasında kem göz olarak da bilinen nazarın en fazla hamileleri, çocukları ya da hayvanları etkilediği de düşünülür. Bu yüzden Çoğu insan nazar değmemesi adına mavi boncuk ya da nazara iyi geleceğini düşündüğü rutinleri tekrarlıyor. Bununla birlikte muska ya da enerji saçtığı düşünülen taşlarda nazara karşı korunmak için sık sık tercih edilen bir detay haline geliyor.

Ancak nazara karşı en etkili koruma biçimlerinden biri yine dualardan geçiyor. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı ayetler ve dualar, özellikle nazara karşı en etkili koruma biçimlerden. Nazar duası ile hem kendimi hem de etrafımızdaki sevdiklerimizi koruyabilmek mümkün. Ek olarak insanların manevi yönünü de güçlendiren nazar duası, müslümanların en büyük koruyucularından biri oluyor.

Biz de sizler için tüm sıkıntılardan ve belalardan koruyacak olan nazar duasını yazdık. İşte kem gözlerinden korunmaya yardımcı nazar duası;

Nazar Duası

Nazar Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Sadak allah ül azim.”

Nazar Duası – Türkçe Meali

“Şüphesiz ki Kur’an’ı inkâr edenler duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o Kur’an, âlemler için öğüttür.”

Her gün nazar duasını 3 kez okumak, sizi nazara karşı koruyabilecek en etkili yollardan biri olarak görülür.  Bununla birlikte nazardan korunmak için okunacak dualardan bir diğer nazar duası;

“Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü bi kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe meali;

“Şeytan’ın ve kem gözlülerinin şerrinden yalnızca Allah’a sığınırım.”

duası yine nazara karşı en okunacak en etkili dualar arasında bulunuyor. Bununla birlikte bu duanın Peygamber Efendimiz tarafından nazara karşı sıklıkla okunduğu bilinmektedir.

Nazar Duası

Nazar Duası Olarak Okunabilecek Sureler

Nazara karşı tedbir amaçlı Kur’an-ı Kerim’de geçen surelerde sıklıkla okunmaktadır. Bilhassa Felak, Nas ve İhlas sureleri nazara karşı en etkili sureler olarak bilinir. Her gün rahatlıkla okuyabileceğiniz bu sureler, sizi tüm kıskançlık ya da aşırı beğenme durumu sonucu oluşan nazardan koruyabilir.

Nazara Karşı Felak Suresi

Nazara karşı en fazla okunan surelerden biri felak suresidir. İşte nazar yüzünden Allah’a sığınmanıza yardımcı olacak olan Felak suresi;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min  şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

sadak allah ül azim.”

Felak suresinin Türkçe meali;

“Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve haset ettiği zamanın kötülüğünden, yalnızca sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nazara Karşı Nas Suresi

Kur’an-ı Kerim’de geçen ve nazardan karşı korunmak için okuyabileceğiniz bir diğer sure ise, Nas suresi. Bu sure ile tüm kötülüklerden ve nazardan sakınabilirsiniz. İşte nazardan korunmak için Nas Suresi,

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, minel cinneti ven nâs. Elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs.

sadak allah ül azim.”

Nas suresinin Türkçe meali;

“Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi kötülükten, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına, Allah’a sığınırım.”

Nazara Karşı İhlas Suresi

Nazara karşı okunabilecek ve Kur-an-ı Kerim’de geçen son sure ise İhlas suresidir. İhlas suresi ile tüm elem ve kem gözden kaçıp Allah’ın mutlakiyetine sığınabilirsiniz. İşte nazardan korunmak için okuyabileceğiniz İhlas suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed .Lem yelid ve lem yûled ,Ve lem yekün lehû küfüven ehad

sadak allah ül azim.”

İhlas suresinin Türkçe meali;

“O, Allah’tır, bir ve tektir.  Allah Samed’dir. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır. O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Siz de yukarıda dua ve sureleri her gün okuyarak, nazarın kötü etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz.

En Güzel Dualar