Kategoriler: Dualar

Sabah Duası: Hayırlı Bir Gün İçin

Her yeni güne başlarken, o günü hayırlı, bereketli kılmak ve yüce Allah’a şükretmek için sabah duası okuruz. Sabah duası olarak ise okunması gereken birçok farklı dua vardır. Bu duaların hepsini okuyarak güne Allah’a şükrederek başlamak Müslümanların esas görevlerinden biridir. Bu duaları okuyarak gün boyunca Allah’ın koruması ve verdiği bol rızık içinde olabilmek mümkün hale geliyor. 

Sabahları okunması gereken ilk dua ise beslemelidir. Besmele, bir işe başlamadan önce her Müslümanın mutlaka okuması gereken bir duadır. Bu sayede, kişinin o günkü işleri rast gider. Biz de bu yazımızda sizler için okunmanız gereken sabah dualarını bir araya getirdik. 

Sabah Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim.

Sadak allah ül azim.”

Sabah Duası Türkçe Meâli

Allah´dan başka hiçbir rab yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O´nu ne gaflet basar, ne de uyur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O´nundur. O´nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O´nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O´nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok ulu ve çok büyüktür.

Peygamber Efendimizin Okuduğu Sabah Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), etrafında bulunan müminlerine sabah okumaları için aşağıdaki duayı söylemiştir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz, bu duanın akşamları da okunabileceğini belirtmiştir. 

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle başbaşa bırakma.

Sadak allah ül azim.”

Sabah Okunabilecek Diğer Dualar

Sabah Okunacak Dua – 1 

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümme innî esbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketeke ve cemîa halkıke bienneke entel’lâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allah’ım sabahladım. Sen ve arşını götüren meleklerle, diğer bütün melekler, bütün yarattıklarının şahidim olsun: Şüphesiz senden başka ilah yoktur, ancak sen varsın. Birsin ve benzerin yoktur. Muhammed kulun ve Resulündür.

Sabah Okunacak Dua – 2

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümme mâ esbaha lî min ni’metin feminke vahdeke lâ şerîke leke felekel’hamdü ve lekeş’şükrü.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli 

Allahım sabaha eriştim. Her nimet ancak sendendir. Birsin ve benzerin yoktur. Yalnız sana hamd ve şükür ederim

Sabah Okunacak Dua – 3

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Allahım, Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve kıyamette yalnızca varış sanadır.

En Güzel Dualar