Kategoriler: Dualar

Sıkılınca Okunması Gereken Dua

Sıkılmak insanların en sık yaşadığı durumlardan biridir. Gün içinde çoğu zaman yaptığımız şeylerden sıkılır ve büyük bir boşluğa düşebiliriz. Ancak sıkılmak bir süre sonra huzursuzluğun ve hüznün nedeni olabilir. Müslüman için bu dünya her ne kadar imtihan dünyası olsa da huzurlu bir hayat sürmeyi de ister. Biz de bu yazımızda sizler için sıkılma durumunda okunması gereken duayı hazırladık. Aşağıdaki duaya ek olarak ise sıkılmamak ve huzurlu olmak için sabahları sabah duasını okuyabilir ve gün içinde de sıkıntı duası ile huzur duasını okuyabilirsiniz.

Bu dua, sıkıntı bastığı zaman ve hüzün geldiği zaman okunmalıdır. Hüzün müslümanın manevi bir kamçısıdır. Peygamberimiz devamlı hüzün içinde yaşardı. Çok zaman ağlar, az zaman gülerdi. Bir sözünde şöyle demişti: “Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz ve gördüklerimi göreydiniz, çok ağlar az gülerdiniz.

Sıkılınca Okunması Gereken Dua Okunuşu

Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane rabîa kalbı ve hüre sadrî ve cilde gammî ve zihâbe hüznî.

Sıkılınca Okunması Gereken Dua Türkçe Meâli:

Ya Allah, ben şüphesiz senin kulunum ve cariyenin oğluyum, ömrüm, vücudum senin kudretindedir. Hakkımda olan hükmün katidir, hakkımda icra buyurduğun kazan adaletlidir. Kendi varlığını isimlendirdiğin, Kur’ân-ı Mübîn ’de açıkladığın, âbidlerinin birisine bildirdiğin yahut gaybî ilminden bildiğin güzel isimlerinin hürmetine; Kur’an-ı Mübîn ’in, kalbimin baharı, göğsümün ışığı, sıkıntı ve kasavetimin cilâsı, mihnet ve meşakkatlerimin yok olmasına sebep olmasını Senden isterim.

Sıkılmadan Kurtulmak İçin Ne Zaman Dua Okunmalıdır?

Gün içinde eğer sık sık sıkılıyorsanız bu duayı bu his içinizi kapladığı her zaman okumanız gerekmektedir.

En Güzel Dualar