Kategoriler: Dualar

Sınava Girerken Okunacak Dua: Kelam Suresi

Hayatımız boyunca birçok kez sınavlara giriyoruz. Bazı sınavlar ise gelecek hayatımızı planlamak ve hayallerimize ulaşabilmek adına oldukça önemli oluyor. Özellikle üniversiteye girmek girilen YKS sınavı ya da iyi bir liseyi kazanmak için girilen LGS sınavı bunlardan bazıları. Elbette okulda aldığımız dersler için girdiğimiz sınavlarında önemi oldukça büyük durumda. Bilhassa da diploma notu gibi şeylerin etkisinin önemi göz önüne alındığı zaman bu sınavların kıymeti fazlasıyla artıyor. 

Öğrenciler, hayatlarındaki her sınav için sıkı sıkıya çalışıyor olsa da bazen tek başına çalışmak yetmiyor. Bunun yanında hem manevi yönü güçlendirip hem de rahatlamayı sağlayacak alternatifler aranabiliyor. Bu durumu sağlayabilmek adına ise sınava girerken okunan dua ve dualar en sık tercih edilen yöntem. Zihni açmaya ve unutulan bilgilerin hatırlanmasına yarayan sınav duası, öğrenciler tarafından en çok okunan dualardan biri. 

Sınava Girerken Okunacak Dua

Biz de bu yazımızda sizler için sınava girmeden önce okunması gereken dualar bir araya getirdik. 

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Sınava Girerken Okunması Gereken Dua

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.

Sadak allah ül azim.

Türkçe Meali

“Ya Rabbim. Beni doğru bir giriş ile girdir ve  doğru bir çıkış ile çıkar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ver.”

Yukarıdaki duayı sınavdan önce 10 defa okumanız durumda sınavın daha kolay geçeceğine inanılır.

Sınavda Unutkanlığa Karşı Dua

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

sadak allah ül azim.”

Yukarıdaki duanın ise sınavda olası unutkanlıkların önüne geçtiğine inanlır. Sınav esnasında unutulan bilgiyi hatırlamak için yine bu dua edilebilir.

Sınava Girerken Okunacak Dua

Sınav Başlangıcında Okunması Gereken Dua

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.

sadak allah ül azim.”

Türkçe Meali

“Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Kudretine Sığınıyorum.”

Sıraya Oturunca Okunan Sınav Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli.

sadak allah ül azim.”

Türkçe Meali

“Ya Rabbim. Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır kıl.”

Kalem Suresi 

Sınava girmeden önce en fazla okunan dualardan biri de Kalem Suresidir. Sınavlarda öğrencilerin zihinlerini açan dua, birçok farklı fazilete sahip. İşte öğrencilerin sınavlarda işini kolaylaştıracak olan Kalem Suresi;

“Bismillahirrahmanirrahim,

 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
 2. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.
 3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
 4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.
 5. Fesetubsıru ve yubsırune.
 6. Bieyyikumulmeftunu.
 7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.
 8. Fela tutı’ılmukezzibiyne
 9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
 10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.
 11. Hemmazin meşşain binemiymin.
 12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.
 13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.
 14. En kane za malin ve beniyne.
 15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
 16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
 17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
 18. Ve la yestesnune.
 19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
 20. Feasbehat kessariymi.
 21. Fetenadev musbihıyne.
 22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
 23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
 24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
 25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
 26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
 27. Bel nahnu mahrumune.
 28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
 29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
 30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.
 31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
 32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
 33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.
 34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.
 35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
 36. Ma lekum keyfe tahkumune.
 37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
 38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
 39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
 40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.
 41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
 42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.
 43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.
 44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.
 45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
 46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
 47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
 48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
 49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.
 50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.
 51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
 52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.
  sadak allah ül azim.”

Kalem Suresi Türkçe Meali

1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına and olsun.

2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir sevap var.

4 – Sen tabi ki yüce bir ahlak üzeresin.

5 – Sen de ve onlar da görecek.

6 – Hanginizde İmiş? O fitne ve cinnet.

7 – Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen Rabbindir..

8 – O halde, yalanlayanlara itaat etme.

9 – Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 – Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 – Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 – Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 – Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 – Mal ve oğulları var diye böyle davranır.

15 – Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der.

16 – Yakında biz onu hortumunun burnunun üzerinden damgalayacağız.

17 – Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 – İstisna da etmiyorlardı.

19 – Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 – Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 – Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 – “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diye.

23 – Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlar idi..

24 – “Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı.

25 – Kendilerince yoksulları engellemeye güçleri yetip erkenden gittiler.

26 – Fakat bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde yanlış gelmişiz” dediler .

27 – “Yok, biz mahrum edilmişiz.” dediler.

28 – İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: “Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?”

29 – “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.” dediler.

30 – Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 – Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 – Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 – İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 – Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 – Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 – Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 – Yoksa size ait bir kitap var da onu da mı okuyorsunuz?

38 – O kitapta, “beğendiğiniz her şey sizindir” diye mi yazılı?

39 – Yoksa, “ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 – Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 – Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 – O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 – Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 – Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 – Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 – Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 – Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 – Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 – Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 – Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 – O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar “o bir deli” diyorlar.

52 – Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

Siz de yukarıdaki sınava girerken okunacak dua ve duaları okuyarak sınavlarda başara elde edebilir iç huzura erişerek, herhangi bir stres yaşamadan rahatlıkla sınavlarınızı geçebilirsiniz.

En Güzel Dualar