Kategoriler: Dualar

Şükür Duası Nedir? Nasıl Okunur?

Her Müslüman, sahip olduğu şeyleri için Yüce Allah’a şükretmek ve O’na verdiği nimetler için teşekkür etmek ister çünkü şükredip, Allah’a verdikleri için minnet etmek, etrafımızdaki güzellikleri fark etmemizi sağlar. Bununla birlikte, manevi yanımızda yine şükretmek ile gelişir. Şükretmek için ise genellikle Müslümanlar Şükür duasını okumayı tercih ediyor. 

Hem mutlu günlerde hem de sıkıntılı günleri aşmak için okunabilecek olan şükür duası, Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a verdikleri için şükretmenin en güzel yoludur. Biz de bu yazımızda sizler için şükür duası hakkındaki her şeyi bir araya getirdik. 

Şükür Duasının Faziletleri

Allah’a şükretmenin en güzel yolu olan şükür duasının, İslam alimlerine göre birçok farklı fazileti söz konusu. İşte şükür duasının faziletleri;

  • Müslümanlara yaşadıkları sıkıntılara karşı güç ve kuvvet verir. 
  • Açgözlülük, zengin olma hırsı gibi günahlardan korur. 
  • Rızıkları ve kazançları artar. 
  • Manevi yönü geliştirir. 
  • Sağlık duası gibi hastalıklardan korur ve kollar. 
  • Vesvese ve nazar gibi kötü şeylerden korur. 

Ve daha birçok konuda şükür duasının okuyanlarına yardımcı olduğu, hayatlarını daha kolay bir hale getirdiği söylenmiştir. Nazar duasını okumak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Şükür Duası Kuran-ı Kerim’de Geçiyor Mu?

Şükür duası doğrudan, Kuran-ı Kerim’de yer almaz. Kuran-ı’nın birçok yerinde şükretmenin önemi müslümanlara gösterilmiştir. Örneğin, Yâsîn Suresi 34-35-36 ayetlerinde bunu görebiliriz. 

“Allah insanlara bitkilerden ve hayvanlardan pek çok nimet vermiştir. İnsan bu nimetleri kendisine veren Rabbine şükretmelidir.”

Bununla birlikte, Bakara Suresinde de şükretmenin önemi vurgulanmıştır. 

“Mümin yüce Allah’a karşı nankörlük etmediğini göstermek için şükretmelidir.”

Şükür Duası Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike.

Sadak allah ül azim.”

Şükür Duası Türkçe Meâli

Rabbim, senin varlığının celaline ve senin hâkimiyetinin büyüklüğüne yaraşır şekilde sana şükürler olsun.

Yukarıdaki Şükür Duası aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V)’ın sahabeye öğrettiği şükür duasıdır ve her Müslüman tarafından mutlaka bilinmedir. 

Sabahları Okunması Gereken Şükür Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme ma eshaba bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ya Rabbim, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabah ve akşama dek bizim yanımızda kalması yalnızca sendendir. Senin ortağın yoktur, sana hamd olsun ve sana şükrediyoruz.

Yukarıdaki şükür duasının her sabah uyandıktan sonra 3 kez okunması tavsiye edilir. 

Akşamları Okunması Gereken Şükür Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme ma emsa bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür.

Sadak allah ül azim.”

Akşam okunması gereken şükür duasının sabah okunması gereken şükür duasına kıyasla farklı sadece ma emsa kelimesidir. 

Nimet İçin Şükür Duası

“Bismillahirrahmanirrahim,

Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Ya Rabbim, bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmem ve razı olacağın işler yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat.

En Güzel Dualar