Kategoriler: Dualar

Tövbe Duası: Günahlardan Arınmak İçin

Yapılan hatalardan dönüp, bağışlanmak istemek ve o günahları tekrar etmemeye söz vermek için Müslümanlar tövbe ederler. Tövbe etmek ise İslamiyetteki en temel durumlardan biri olarak bilinir. Tövbe etmek isteyen kişiler Allah’ın affına sığınarak tövbe duasını yani diğer adıyla istiğfar duasını edip, Yüce Mevla’ya bir daha aynı günahları işlemeyeceklerine yönelik söz vermiş olurlar.

Tövbe edip günahlarından arınmak isteyen kişiler ise tövbe duasını hem Türkçe hem de Arapça olarak okuyabilirler. Kur-an’ı Kerim’de yer alan Tövbe duasını okumadan önce ise kişilerin yapması gereken bazı şeyler vardır.

Tövbe Duası Okumanın Şartları Nelerdir?

Tövbe, İstiğfar duası okuyup, Allah’ın merhametine sığınmadan önce kişilerin yapması gereken bazı şeyler vardır. İşte tövbe duası okumadan önce yapılması gerekenler;

  • İstiğfar duası okumadan önce gusül abdesti alınmalıdır.
  • Gusül abdesti aldıktan sonra 2 rekat huşu namazı kılanmalıdır. 
  • Huşu namazı sonrasında tövbe etmek etmek için, 3 kez tövbe duası okunur. 
Tövbe Duası

Tövbe Duası – Arapça 

“Bismillahirrahmanirrahim,

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.

Sadak allah ül azim.”

Tövbe Duası Türkçe Meali

“Ya Allah! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen tüm günah ve hatalarıma karşı tövbe ederim ve pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık hissettim. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme fırsat verme, Yâ Rabbim. 

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin atası Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Tövbe Duası, Hadislerde Geçiyor Mu?

İslam alemindeki en sık okunan ve merak edilen dualardan olan tövbe duası, aynı zamanda Hadis-i Şeriflerde de kendisine yer bulmuştur. İstiğfar Duasının yer aldığı hadis ise;

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affedilir.” Buyuruldu. 

Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim.” demektir.

Peygamber Efendimizin Okuduğu Tövbe Duası

Tövbe duaları arasında en fazla edilen ise Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed (S:A:V)’ın okuduğu tövbe duasıdır. Peygamber efendimiz, Allah’ın Resulünün ettiği istiğfar duası ise;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî

Sadak allah ül azim.”

Tövbe Duası

Tövbe Duası Ettikten Sonra Hangi Dua Edilmeli?

Tövbe duasını okuduktan sonra ise kişilerin af dilenmek ve ettikleri tövbenin samimiyetini göstermek adına Amentü Duası okunur. 

Amentü Duası – Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.

Sadak allah ül azim.”

En Güzel Dualar