Kategoriler: Dualar

Uyku Duası : Rahat & Huzurlu Bir Uyku

Rahat ve güzel bir şekilde uykuya dalıp,bir sonraki güne zinde ve hazır olmak her insanın hayalidir. Ancak uykuya dalmak her zaman kolay olmuyor. Bazen şeytanın verdiği vesveseler uykuyu kaçırırken bazen ise akla takılan olaylar iyi bir uykuyu engelliyor. Bunun sonuncunda ise uyumak için pek çok farklı yol deneniyor. Koyunları saymak, yatılan yeri değiştirmek gibi şeyler ise denemelerin başında yer alıyor.

Ancak iyi ve rahat bir şekilde uyumak için biz Müslümanlar, yine alemlerin Rabbi olan Allah’tan yardım isteriz. Uyumak için okunması gereken dualar ile huzur ve mutluluk için uyumak mümkün hale geliyor. Yatmadan önce okumanız gereken ve size huzur verecek olan uyku duaları;

Uyku Duası Arapça

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

Sadak allah ül azim”

Uyku Duası Türkçe Meâli

“Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Rabbim, Kayyûm olan Rabbim, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.”

Vesveseye Karşı Uyku Duası

Bazı durumlarda şeytanın verdiği vesveseler yüzünden kişiyi bir türlü uyku tutmaz. Böyle durumlarda ise vesvese duası okunması gerekmektedir.

Vesvese Duası Arapça Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Amentü billahi ve rusülihi hüve’l evvelü ve’l ahirü ve’z zahirü ve’l batinü ve hüve bi külli şey’in alim.

Sadak allah ül azim”

Ayet-El Kürsi

Uyku için okunması gereken bir diğer dua ise Ayet-el Kürsi Duaıdır. Huzuru sağlamaya yardımcı Ayet-El Kürsi duası, uyumadan önce 40 defa okunmalıdır.

Ayet-El Kürsi Duası Arapça Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhü lâilâheillâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te-huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Sadak allah ül azim.”

Ayet-El Kürsi Duası Türkçe Meâli

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutar. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Bebekler İçin Uyku Duası

Uykuya en zor dalan ve bazen saatlerce uyuyamayan bebekler için uyku duası olarak Fatih Suresi okunur. Bebeklerin rahat bir uyku çekmesini sağlayacak uyku duası;

“Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdulillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Meâli

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd, Alemlerin Rabbi Olan Allah’adır. O Rahman,Ve Rahimdir. O Din gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru,yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

En Güzel Dualar