Kategoriler: Dualar

Veccehtü Duası

Veccehtü Duası, halk arasında şafii mezhebine inanların sübhaneke duası yerine okudukları dua olarak bilinir. Teveccüh olarak da bilenen Veccehtü duası, namaz başlamadan önce ve ilk tekbirden sonra okunur. Bunun dışında ise Veccehtü duasının okunmaz.Bununla birlikte, veccehtü duası cenaze namazı ya da vaktin dar olduğu namazlarda da okunmamaktadır.

Veccehtü Duası Yerine Sübhaneke Okunabilir Mi?

Veccehtü duası şafii mezhebine mensup kişilerce okunur. Ancak şafii olup veccehtü duasının ezbere bilinmediği durumlarda, dua öğrenilene kadar namazlarda sübhaneke okumaya devam edebilir. Veccehtü duası öğrenildikten sonra ise yine bu duanın okunması gerekir.

Hanefiler Veccehtü Duası Okursa Namaz Bozulur Mu?

Hanefi mezhebine mensup müslümanları, veccetü duasına yönelik en fazla merak ettiği şeylerden birisi namaz sırasında okunursa, namazın kabul olup, olmayacağı yönünde oluyor. Ancak namaz esnasında veccehtü duası okumak namazı bozmaz fakat hanefiler için sübhanekenin okunması tavsiye edilmektedir.

Veccehtü Duası Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim,

Veccehtu vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen muslimen ve mâ ene minel-müşrikîn. İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-âlemîn. la şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel müslimin.

Sadak allah ül azim.”

Veccehtü Duası Türkçe Meâli

Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhit olarak o yerleri ve gökleri yaratmış olan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin rabbi olan Allah içindir. Senin ortağın yok. Ben ancak bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım.

En Güzel Dualar