Kategoriler: Dualar

Çevirgel Duası Nedir? Nasıl Okunur?

Çevirgel duası, müslümanların en sık okuduğu ve en tesirli olduğunu düşündüğü geri getirme duası olarak bilinir. Bu duayı okuyanlar genellikle kaybettikleri eşyalarını, eski sevgiliyi ya da kaybolan çocuklarını geri getirmek isterler. İslam inancına göre her şey Allah’tan geldiği için kaybolan ya da yitirilen şeylerinde yine O’ndan istenmesi gerekir. Bu yüzden de çevirgel ya da diğer adıyla döngel duası sıklıkla okunur.

Çevirgel duasının tarihi ise diğer dualara kıyasla çok daha yakın bir tarihe dayanır çünkü çevirgil duası Kur-an’ı Kerim’de ya da hadislerde geçmez. 14.Yüzyılda ortaya çıkmış olan çevirgel duası, ayetler,sureler ve esmalar ile oluşturulmuş Türkçe – Arapça sentezi bir duadır.

Çevirgel Duasını Kimler Okuyabilir?

Çevirgel duası, ilk çıktığı yüzyıllarda genellikle kadınlar tarafından okunmuş bir duadır. Öyle ki birçok hikayede kadınlar, sevdiklerini çevirgel duası ile geri kazanmış olarak anlatılır ve duanın tesiri üzerine uzun uzun bilgiler verilir. Bu yüzdende çevirgel duası kadınlar ile özdeşleşmiştir. Ancak çevirgel duasını kadınlar kadar erkeklerde okuyabilir. Bilhassa, hayırlı bir kısmet olarak gördükleri, sevdikleri insanı geri kazanmak için çevirgel duasını hem erkekler hem de kadınlar rahatlıkla okuyabilir.

Çevirgel Duası Ne Zaman Okunmalıdır?

Çevirgel duası, genellikle sabah ya da yatsı namazı kılındıktan sonra niyet edilerek okunmalıdır. Bununla birlikte, çevirgel duasını okumadan önce kişinin kendisine uygun bir ortam yaratması da tavsiye edilir. Ek olarak çevirgel duasını sevdiğine tekrar kavuşmak için okumak isteyenler, bu dua ile birlikte kısmet açma duası okuması durumunda dileklerinin çok daha kısa sürede kabul olacağına inanılır.

Çevirgel Duası Kaç Gün Okunmalıdır?

Çevirgel duasının kabul olması için 7 gün ve gece üst üste okunması gerektiğine inanılır. Duaya başlamak için ise mübarek gün olarak kabul edilen Cuma günü başlanması tavsiye edilir. Ancak 7 günün sonunda dua gerçekleşmez ise de isyan edilmemeli ve Yüce Allah’ın bizler için çizdiği yol kabul edilmelidir. Şüphesiz ki o inananlar için en doğru yolu verir. 

Çevirgel Duası Okunurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çevirgel duasını okuyan müslümanların dikkat etmesi bazı hususlar vardır. İşte o hususlar;

  • Çevirgel duası mutlaka abdest alınarak okunmalıdır. 
  • Duayı okumadan önce niyet edilmesi oldukça önemlidir ve niyeti kimseye söylememeniz gerekir. 
  • Eğer 7 gün dolmadan duanız kabul olursa, duayı okumaya yine de devam etmelisiniz.
  • İçten ve samimi bir şekilde niyet edip, tamamen Allah’a sığınmalısınız. 

Kaybedilen Eşyanın Bulunması İçin Okunması Gereken Dua

“Bismillahirrahmanirrahim,

Ya büneyye innehâ in tekü miskâle habbetim min hardelin fe tekün fî sahratin ev fîs semâvâti ev fil erdı ye’ti bihellâh, innellâhe latıyfün hâbir.

Sadak allah ül azim.”

Çevirgel Duası Okunuşu

Çevirgel duası, Türkçe niyaz, Duha Suresi, Fatiha Suresi ve Rum Suresi 21.ayetin birleşmesi ile oluşur.

Duha Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Niyaz

“Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan şüphesiz ki sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster Yüce Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Kerim ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Sadak allah ül azim.”

Rum Suresi 21. Ayet

“Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Sadak allah ül azim.”

Fatiha Suresi

“Bismillahirrahmanirrahim,

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din.İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.  İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Sadak allah ül azim.”

En Güzel Dualar